Допълнителни условия за ползване на сайта Крокодил.бг / krokodil.bg/

Насоящите условия важат за регистрирани потребители клиенти/търговци в сайта krokodil.bg и https://krokodil.bg/

 1. Права и задължения на регистриран потребител
  1. Регистрацията на потребител тип потенциален клиент/купувач (този, който иска да закупи продукт/изделие) дава право на:
   1. Създаване на един профил
   2. Редактиране на профила
   3. Качване на собствена снимка
   4. Свързване на профила с други социални мрежи
   5. Комуникация с други потребители на системата и търговци на виртуални магазини чрез вътрешна поща
   6. Изпращане на запитвания за продукти до търговци
   7. Получаване на СМС известия за събития, настъпили в сайта и касаещи неговия профил
   8. Писане на коментари за виртуални магазини, продукти и други потребители
   9. Създаване на свои списъци с предпочитани продукти и виртуални магазини
   10. Споделяне и препоръчване на информация за обекти с други лица, извън платформата на krokodil.bg и https://krokodil.bg/
  2. Регистрация на потребител тип търговец, управител на виртуален магазин включва всички възможности на регистрация тип потенциален клиент/купувач плюс:
   1. Добавяне и редактиране на виртуален магазин.
    Информацията за всеки добавен обект включва:
    • текстово описание;
    • населено място;
    • адрес и местоположение на карта;
    • GPS координати;
    • информация за специфични особености на виртуалния магазин;
    • правила за изработване и доставка на артикули;
    • контакти – имена на лице за контакт, телефонен номер, уеб страница (ако обектът има такава) и др.
   2. Използване на софтуерни инструменти, които могат да улеснят процеса по договаряне и приемане на поръчки;
   3. Използване на рекламните възможности на сайта
 2. Правила за качване на информация от страна на регистриран потребител
  1. Всички текстове, които се публикуват, трябва да са изписани изцяло на български език с кирилица, като се допуска използването и на латиница, в случаите, когато това е неизбежно – съкращения, наименования, нарицателни имена, регистрирани чуждестранни търговски марки и т.н.
  2. Не се допускат текстове, използващи изцяло главни букви.
  3. В описанието на магазините и продуктите не се допуска изписване на информация за контакти – телефонни номера, уеб адреси, ел.поща, скайп.
  4. Съдържанието на всеки текст, трябва да отговаря на предназначението на сайта.
  5. Не се допускат текстове, нарушаващи добрият тон и/или обидни коментари, както и публикуването на всякакви противозаконни идеи и цели. Не се допускат публикации на произведения, рецензии, лични коментари и др., които нарушават законодателството (съдържащи призиви за насилствена смяна на обществения ред, към етническа и верска омраза и други). Не се допускат коментари популяризиращи противозаконни и дискриминационни нацистки/фашистки и расистки идеи. Не се допускат дискриминация и проява на нетърпимост на основата на възраст, пол, раса, етнос, националност, вероизповедание, образователен ценз, социален статус и сексуалност.
  6. Не се допуска употребата на заплахи, вулгарни думи, цинизми и обиди в коментари или описания на обекти в сайта.
  7. Всички мнения и коментари, изразяват личното отношение на потребителя и той носи цялата отговорност за него. Мненията не обвързват с нищо останалите потребители на сайта или администрацията му.
 3. Правила за добавяне на снимки от регистрирани потребители
 4. Снимките, които се качват от управители на виртуални магазини трябва да отговарят на следните условия:

  1. Първата снимка от галерията е представителна за всеки продукт (ползва се за обложка /cover photo/) и трябва да изобразява продуктът в общ план, без изрязани части.
  2. Всеки продукт трябва да има поне една снимка в галерията си, преди да бъде публикуван за общ достъп в каталога на сайта.
  3. Всички снимки трябва да бъдат с минимален размер 640х480 пиксела на ширина и височина. Снимки под този размер или с лошо качество не се допускат.
  4. Файлът на всяка снимка не трябва да надвишава размер от 5МВ (мегабайта). Файлове над този размер не се допускат.
  5. Допустими са само следните файлови формати за снимките – .JPG, .JPEG, .PNG, .BMP и .TIFF.
  6. Снимките трябва да са автентични, без редакторска намеса върху тях, без надписи, колажи, непропорционално оразмеряване и други очевидни дефекти.
 5. Права и задължения на Крокодил.бг относно публикуваното съдържание от потребителите.
  1. Крокодил.бг има право да редактира /изтрива/ всяко текстово съдържание, ако то не отговаря на предназначението си, противоречи на правилата за качване на текст или съдържа синтактични или стилистични неточности.
  2. Крокодил.бг има право да изтрива снимки, които не отговарят на правилата за качване на снимки или не отговарят на своето предназначение.
  3. Крокодил.бг има право да промени порядъка на качените снимки в страниците на виртуалните магазини.
  4. Крокодил.бг има право да оразмери по подходящ начин снимките, за да се постигне оптимално показване на графичното съдържание в сайта.
  5. Крокодил.бг има право да допълни или измени характеристики на виртуалния магазин на база предоставеното от потребителя текстово описание или на база разменена кореспонденция между Крокодил.бг и потребителя, представляващ обекта.
  6. Крокодил.бг няма за задължение да уведоми потребителя, създал съдъражнието за внесени промени по него.
  7. Крокодил.бг се задължава при редакция на съдържание, предоставено от потребителя, да пази авторитета на потребителя, както и добрия имидж на добавения от потребителя продукт.
  8. Крокодил.бг се задължава да не изменя текстово и графично съдържание, предоставено от потребители, по начин, по който да се създаде невярна или подвеждаща информация за потребителя или представлявания от него виртуален магазин.
  9. Крокодил.бг има право да заличи виртуален магазин от каталога си, когато обектът:
   • не отговаря на допустимите за каталога на сайта категории;
   • вече съществува в каталога;
   • съдържа непълна или подвеждаща информация;
   • не отговаря на условията за качване на текст, снимки и мултимедия;
   • е създаден с цел злоупотреба или в противоречие на законите на РБ.
  10. Крокодил.бг се задължава да заличи информация за регистрация на потребител или негов виртуален магазин, когато потребителят изрази изрично желание за това.
  11. Крокодил.бг има право да заличи информация за регистрация на потребител, когато:
   • потребителят нарушава добрия тон, използва обиди и заплахи към други потребители;
   • цели да възпрепятства нормалното техническо функциониране на сайта;
   • предоставя невярна информация за връзка с него чрез телефон или имейл адрес;
   • повече от шест месеца не е използвал сайта и след този срок не отговаря на e-mail известия за намерението си да продължи да използва сайта;
   • чрез платформата на сайта нарушава нормативни актове и законови разпоредби на РБ;
   • изпраща непоискани рекламни съобщения чрез вътрешните комуникационни канали на сайта;
   • използва платформата на сайта за рекламиране на услуги, извън обхвата и тематиката на сайта и в противоречие с установените от сайта правила за реклама.
  12. Крокодил.бг има право да откаже регистрация на потребители, които вече имат регистрация или в миналото са били заличавани от сайта поради нарушаване на правилата му.
  13. Крокодил.бг има право да ограничи видимостта на сайта от определени IP адреси, ако прецени, че тези IP адреси представляват опасност за нормалното функциониране на платформата на сайта.
  14. Крокодил.бг има право да спира функционирането на платформата си по всяко време, без да предупреждава предварително регистрираните потребители.
  15. Крокодил.бг не изпълнява ролята на арбитър при възникнали спорове между потребители на сайта.
  16. Крокодил.бг не носи отговорност за неизпълнени ангажименти от страна на собственици на обекти към техни клиенти.
  17. Крокодил.бг не носи отговорност за съдържанието на текст, писмо, коментар или друга форма на изразяване на потребители на сайта, което би могло да засегне правата на трети лица.
  18. Крокодил.бг няма задължение да проверява достоверността на представителството на лицето, регистрирало виртуален магазин. Приема се, че това лице е или собственик или упълномощен представител на собственика на обекта.
  19. Крокодил.бг не проверява достоверността на информацията, предоставена от потребители на сайта.
  20. Крокодил.бг не носи отговорност за нарушени авторски права на трети лица относно текст, снимки, мултимедиа и други материали, качени в страниците на обектите.
  21. Крокодил.бг има за задължение да пази и да не предоставя на трети лица данни на потребителите, за които те не са дали своето съгласие да са публично достъпни (email, парола, кореспонденция и т.н.)